Novinky

1 2 3
2009-03-26

Dneŷním dnem je do gildy p?ijat m÷g Eridanus jako īlen gildy Patronu Bíleho stromu. D÷le je za adepta p?ijat mystic Neferat. P?eji jim hodn? úsp?chů a sl÷vy mezi n÷mi.


Kiberbop

2009-02-24

Bohuŵel nav?domost se d÷v÷, ŵe v minulých týdnech n÷s opustil n÷ŷ velmi starý īlen Miky. Douf÷m, ŵe se mu jinde bude da?it.


Kiberbop

2008-12-14

Po velk?m boji o Východní Marku bylo území dobyto. Kapit÷nem pevnosti se stal īlen naŷí gildy Eriandil Eianard, který za pomoci dalŷích udatných spolubojovníků Martase,Joeyho a Eriandilova brata Eridanusa a dalŷích vyhnali sk?ety zp?t do Mordoru. P?eji mu hodn? sl÷vy a aš nosí titul s hrdostí.


Kiberbop

2008-12-02

V p÷tek sobotu a ned?li 28-30.11.2008 prob?hl sraz Patronů na chat? kde jsme se seŷli v p?kn?m poītu zdrav?ho j÷dra :D. Bylo prase bylo pivo byl gulasek prost? krasny to chlastaci vikend :D .


Kiberbop

2008-09-07

Bohuŵel s politov÷ním musím vŷem ozn÷mit, ŵe naŷe ?ady opistil hr÷ī Mirpal. Je to velk÷ ztr÷ta pro n÷s vŷechny. P?eji mu hodn? úsp?chů aš je kdekoli.


Kiberbop

2008-07-12

Do gildy jsme prijali noveho Adepta a to maga Trombela. Preji mu at je mu u nas dobre .


Kiberbop

2008-04-18

P?ijat nový adept necromanceer Reelo a za pr÷voplatn? īleny uŵ d?ív p?ijati Nirgen , Arkarion a JohnyB.


Kiberbop

2007-12-28

Cel÷ guilda p?eje vŷem kr÷sn? proŵití v÷noīních sv÷tků a ŷšastný Nový rok.


Patroni

2007-12-23

Omluvte p?es sv÷tky doīasn? výpadky nebo nestabilitu str÷nek, projdou v?tŷí skriptovou rekonstrukcí.


Faster

2007-12-04

Dnem 3.12.2007 byl Tor Askar vylouīen z Patronů Bíl?ho stromu.


Kiberbop

1 2 3
Administrace