Nábor

Nábor nových členů

 1. Jeho hlavní postava by měla zapadat do koncepce guildy, měla by být přínosem (pokud je v guilde 6 waru, těžko přijmeme dalšího, který je hlavní postavou)
 2. Nový adept by měl umět vystupovat a hrát RP a měl by mít základní povědomost o díle J.R.R.Tolkiena.
 3. Nový adept na člena guildy by měl být velmistrem ve svém oboru.
 4. Měl by aktivně hrát a vystupovat ve Středozemi, mít dobrou pověst a zájem o další rozvoj guildy.
 5. Preferujeme maximální zaujetí pro guildu, ale nevylučujem možnost postav v jiné guildě či Mordoru, bude se pozuzovat individuálně a je to velmi citlivá záležitost.
 6. Za adepta ho přijímá GM po odsouhlasení dvou třetin členů, může používat zkratku za jménem, guildovní barvy a stává se přítelem v guildovním sídle.
 7. Po zkušební době, odsouhlasení ostatními členy guildy a splnění dalších interních podmínek je přijat Guildmasterem oficiálním obřadem za řádného člena guildy a spoluvlastníka guildovního sídla se všemi právy a povinnostmi.

Dotazník

V případě zájmu o vstup zašlete odpovědi na adresu: kiberbop@seznam.cz.
 1. Jaké je jméno postav, povolání a dosažený level, jak dlouho dané postavy hrajete?
 2. Jaký by mohl být Váš přínos guildě?
 3. Co od vstupu do guildy očekáváte?
 4. Váš přístup k PvP a PvM a RP?
 5. Jak často hrajete?
 6. Jaká je vaše minulost na MORII (postavy, levely, jména, guildy, prohřešky) a jaké jsou další zkušenosti s Ultimou On-line?
 7. Používáte UOAM či Teamspeak2, Ventrilo?

Obecně k náboru

Vzhledem k tomu, že guilda je již soběstačná, tak se nehrne do přijímání nových členů nemá-li k tomu důvod. Je jen na vás, zda zaujmete svou přihláškou, svým chováním, svým skillem. Je jen na vás, zda nás přesvědčíte o tom, že jste pro nás ti praví a že se nám vyplatí vás přijmout. Že budete přínosem a že to myslíte s guildou a hraním opravdu vážně.

U každého zájemce budou zjišťovány podrobnosti o jeho minulosti, o současném hraní, vyjadřují se všichni členové a na základě vyhodnocení je buď přijat za adepta a nebo odmítnut. U adepta se hodnotí celkový přístup k hraní a podílení se na akcích guildy, jeho nápady a přízpěvky do fora, vystupování ve hře ale i na vývěsce a při komunikaci s guildmasterem. Největší vliv samozřejmě bude mít jeho hra na výpravě, při expení či v dungu. Po diksusi ostatních členů se může stát plným členem a spoluvlastníkem....

Administrace