Výpravy

1 2
2009-08-19

Vīerejŷí veīer jsme str÷vili v dungu v sestav? Black, Liliputan, Merle Corey, Kumiko, Hugo, Jason. Bavili jsme se u toho takovým způsobem jao nikdy obzvl÷ŷš, kdyŵ war v půlce zjistil, ŵe nem÷ ī÷sti brnení styĬ se Liliputane.


Kiberbop

2007-03-24

Naŷi aktivitu p?i různých dobrodruŵstvích dokl÷d÷ sout?ŵ v aktivit?, kter÷ je pravideln? m?síīn? vyhlaŷov÷na.


Thalion

2006-12-17

Black a Hallard jako z÷stupci Patronů dobyli Tumma Osto.


Thalion

2006-12-15

Není den, kdy by Patroni nepoko?ili alespoň jeden dungeon, nezískali n?jaký ten level a nezvýŷili sv? bohatství. Aktivita je velmi vysok÷, tak se nedivte, ŵe to sem ani ned÷v÷me.


Thalion

2006-11-30

Opr÷ŷil jsem LBA a hned to vypad÷ trochu l?pe, guilda je více aktivní a mihla se v CD, Mahatu, Etherce a Dug Snagum.


Thalion

2006-11-23

Thalion of Grond, Aarien Noldomira, Caine, Black a Mortt poko?ili p?i salv÷ch smíchu Neximirias a Faster si tam vybral pokl÷dek. Pak jsme jeŷt? proskoīili Etherií a ŷlo se sp÷t.


Thalion

2006-11-22

Mahatek 22. Listopadu 2006. Vyŷli jsme v 09:00 do dungu Mahat, ve sloŵení Mag - Aradia, Clerik - Saladriel, Tief - Patriot. Dung n÷m trval bezm÷la 6 hodin. Za celou dobu jsme nem?li v?tŷí probl?my.TO se odrazilo i na smrti za cely dung sme zemreli dohromady pouze 2x doŷli sme to s bonusem bez koncov? ī÷sti.Pokl÷dek byl p?kný a expy vynikající.


Tor Askar

2006-11-20

Sme si dali Etherku


Thalion

2006-10-17

Skupinka ve sloŵení Thalion of Grond, Kuma, Budulinek, Mortt, Kalli, Georgo Eldar, Sha a Cernd si doŷli pro první poklad v Carn Dum


Thalion

2006-10-14

Dnes jsme ve sloŵení Beowulf, Succesor, Kalli, Black, Saladriel, Miroin, Evelin, Kerlak zdolali obavany dungen Tumma Osto. Vsechno slo celkem hladce, az na male zadrhele v poslednim patre zpusobene podlími n÷strahami tvůrců dg :).Pokladek byl vic nez slusny takze sme vsichni spokojeni.


Beowulf

1 2
Administrace